Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van D.S.S.V. Tartaros, gevestigd te Enschede, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08208977, hierna te noemen: ‘de Vereniging‘.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@dssv-tartaros.nl.

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en met welk doel?

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam, geboortedatum, studie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens
 • Allergieën en eetgewoontes
 • IVA- BHV- en EHBO-diploma’s

De Vereniging verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Jouw naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres, SBN-nummer en studie worden gebruikt om te kijken of je lid kunt worden van de Vereniging.
 • Jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor contact en informatieverstrekking vanuit de Vereniging.
 • Jouw naam, e-mailadres, bankgegevens en betaalgegevens worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, merchandise en activiteiten af te wikkelen.
 • Informatie over allergieën en eetgewoontes worden gebruikt als voor de deelnemers eten wordt bereid bij een activiteit.
 • Jouw naam en e-mailadres worden gebruikt voor contact over bijvoorbeeld een reünie na beëindiging van het lidmaatschap.
 • IVA, BHV- en EHBO-gegevens worden gebruikt voor het organiseren van activiteiten en het draaien van bardiensten.

Bewaartermijn

 • Informatie over allergieën en eetgewoontes wordt na afloop van de activiteit binnen een week verwijderd.
 • Jouw SBN-nummer, studie, geboortedatum, IVA, BHV en EHBO worden bewaard gedurende het lidmaatschap en na beëindiging binnen 6 maanden verwijderd.
 • Jouw adresgegevens, bankgegevens en betaalgegevens worden tot 2 jaar na het lidmaatschap bewaard en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden bewaard tot de toestemming hiervoor wordt ingetrokken.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Jesse Snoijer
E-mail: privacy@dssv-tartaros.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik derde partij voor de infomail

Wij gebruiken een 3e partij om onze nieuwsmail te maken.
Momenteel gebruiken wij Laposta.nl als derde partij. Wij hebben voor deze derde partij gekozen aangezien ze privacy en de AVG wetgeving erg serieus nemen. Zie voor meer informatie:
Laposta – Gemakkelijk en gratis nieuwsbrieven versturen
Laposta – Gemakkelijk en gratis nieuwsbrieven versturen – ISO-27001 certificering

Laatst bijgewerkt op 10-06-2024

Scroll to Top